Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: HOÀNG KIM VINH

Di động:

Email: hoangkimvinhlawyer@yahoo.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 93

Chứng chỉ ngành nghề số: 0981

Đoàn luật sư: Bình Phước

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt Nam - DS02

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 1767

Số lượt liên hệ: N/a

HOÀNG KIM VINH
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong