Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: HUỲNH ANH TUẤN

Di động: 01252722266

Email: LawyersHAT@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 12756/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 14639/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Khánh Hoà

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 825

Số lượt liên hệ: N/a

HUỲNH ANH TUẤN
Giới thiệu chung

Lĩnh vực xây dựng, Quản lý dự án, Tư vấn giám sát.

Lĩnh vực Lao động, Giáo dục, Dân sự.

Lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp.

Email:      LawyersHAT@gmail.com
Website:  www.LawyersHAT.com

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong