Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Lương Danh Tùng

Điện thoại: 0983570268 - Hotline: 0983570268

Email: hanoitruonganlaw@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 9822/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 11492/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Hà Nội

Tổ chức hành nghề: Công ty luật Hà Nội Trường An

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 1201

Số lượt liên hệ: N/a

Lương Danh Tùng
Giới thiệu chung

 


Kinh nghiệm tranh tụng lĩnh vực Hình sự - Dân sự - Hôn nhân gia đình - Kinh tế - Đất đai - Hành chính - Sở hữu trí tuệ.

Thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

Thành viên LIÊN MINH DỊCH VỤ PHÁP LÝ - SEALAW GROUP.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong