Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Duy Minh

Điện thoại: 0988722816 - Hotline: 0988722816

Email: duyminh3088.vn@gmail.com

Số CMND/căn cước: 026088000298

Thẻ luật sư: 13523/Ls

Chứng chỉ ngành nghề số: 15095/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Hà Nội

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 1455

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Duy Minh
Giới thiệu chung

Luật sư Nguyễn Duy Minh - Văn phòng luật sư Hoàng Gia Thành

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự - Đất đai – Hành chính./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong