Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Duy Sơn

Điện thoại: 0907061070 - Hotline: 0907061070

Email: duysonvl@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 11986/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 13941/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Bạc Liêu

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt Nam - DS03

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 596

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Duy Sơn
Giới thiệu chung

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong