Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: NGUYỄN MINH ĐỨC

Di động: 01633901321

Email: minhduc.lawhn@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 1967

Chứng chỉ ngành nghề số: 4104

Đoàn luật sư: TP. Hà Nội

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 704

Số lượt liên hệ: N/a

NGUYỄN MINH ĐỨC
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong