Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Quốc Hoàn

Điện thoại: 0919867292 - Hotline: 0919867292

Email: lshoannq@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 13613

Chứng chỉ ngành nghề số: 15384

Đoàn luật sư: TP. Hà Nội

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 783

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Quốc Hoàn
Giới thiệu chung

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự - Đất đai – Hành chính./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Kinh nghiệm làm pháp chế doanh nghiệp 

Kinh nghiệm trong tư vấn doanh nghiệp (thành lập, chia, tách, góp vốn, chuyển nhượng cổ phần, v.v...)

Kinh nghiệm tư vấn về lĩnh vực Hôn Nhân và Gia Đình, Hành Chính, Sở hữu trí tuệ, Lao động v.v...

Kinh nghiệm đàm phán và thương lượng, hoà giải trong tranh chấp kinh doanh thương mại, hợp đồng kinh tế

Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan đất đai và quyền sở hữu tài sản

Chuyên tranh tụng các vụ án dân sự, hình sự

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong