Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Quốc Hưng

Điện thoại: 0972998765 - Hotline: 0943998765

Email: hungnq.sealaw@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 12290/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 13911/TP/LS/CCHN

Đoàn luật sư: TP. Hà Nội

Tổ chức hành nghề: LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 1092

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Quốc Hưng
Giới thiệu chung

 

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án. Kinh nghiệm tranh tụng lĩnh vực Hình sự - Dân sự - Hôn nhân gia đình - Kinh tế - Đất đai - Hành chính - Sở hữu trí tuệ.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

 

Thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

Thành viên LIÊN MINH DỊCH VỤ PHÁP LÝ - SEALAW GROUP.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong