Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Trường Thọ

Di động: 01279333777 (hoặc 0819 333 777)

Email: thont.kg@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 11068/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 12851/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Cần Thơ

Tổ chức hành nghề: Văn phòng luật sư SỐ 7

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 1264

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Trường Thọ
Giới thiệu chung

Luật sư trong các lĩnh vực: Hình sự; Dân sự; Kinh doanh thương mại; Hôn nhân gia đình; đất đai...

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Luật sư cộng tác viên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong