Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Trường Thọ

Di động: 0819 333 777

Email: thont.kg@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 11068/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 12851/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Cần Thơ

Tổ chức hành nghề: Văn phòng luật sư Đại Nghĩa

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 1626

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Trường Thọ
Giới thiệu chung

Luật sư trong các lĩnh vực: Hình sự; Dân sự; Kinh doanh thương mại; Hôn nhân gia đình; đất đai...

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Nơi công tác: TP. Cần Thơ và Tỉnh Kiên Giang

Luật sư thực hiện Trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong