Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Phan Minh Hải

Điện thoại: 0908001940 - Hotline: 0908001940

Email: lsphanhai@yahoo.com.vn

Số CMND/căn cước: 049084000236

Thẻ luật sư: 12183

Chứng chỉ ngành nghề số: 14068

Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 1116

Số lượt liên hệ: N/a

Phan Minh Hải
Giới thiệu chung

Văn Phòng Luật sư Đại Quốc Việt

Có kinh nghiệm: Đại diện, tham gia bảo vệ các vụ án: Hình sự; Dân sự; Hành chính; Lao động; Hôn nhân – Gia đình; Kinh doanh – Thương mại; Đất đai tại tòa án các cấp…; Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp; Dịch vụ hành chính công và các quy định trong hoạt động y tế (Bệnh viện, Phòng khám)

  • Tư vấn pháp luật; Soạn thảo văn bản, đơn thư, hợp đồng, di chúc…;
  • Đại diện, tham gia bảo vệ các vụ án: Hình sự; Dân sự; Hành chính; Lao động; Hôn nhân – Gia đình; Kinh doanh – Thương mại; Đất đai tại tòa án các cấp…;
  • Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp; Dịch vụ hành chính công…;
  • Hợp thức hóa nhà – đất… 
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong