Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Thái văn Hương

Điện thoại: 02837670764 - Hotline: 0903897768 - 0937652714

Email: lsthaihuong@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 10807/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 12433/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 2070

Số lượt liên hệ: N/a

Thái văn Hương
Giới thiệu chung

Năm 2004 công tác tại Chi cục thi hành án, 2005 công tác tại Tòa án nhân dân cấp quận, năm 2012 công tác tại Ban pháp chế tập đoàn tài chính Á Châu,  năm 2014 công tác tại Công ty cp Việt Phát, năm 2015 công tác tại văn phòng luật sư, năm 2017, công tác tại Trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong