Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Th.s Lê Hùng Nhân

Di động: 0982.515.571

Email: lsnhanvn@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 4493/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 2912/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Thừa Thiên Huế

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 1014

Số lượt liên hệ: N/a

Th.s Lê Hùng Nhân
Giới thiệu chung

Th.s Luật sư Lê Hùng Nhân - Giám đốc Công ty Luật TNHH Lê Hùng Nhân

1. Tư vấn pháp lý: Hình sự - Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Đất đai - Kinh doanh Thương mại – Hành chính - Sở hữu trí tuệ;

2. Tham gia tố tụng;

3. Đại diện theo ủy quyền trong và ngoài tố tụng;

4. Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp;

5. Soạn thảo Hợp đồng, đơn từ, Di chúc v.v....

 

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong