Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Trần Văn Đức

Điện thoại: 02366553354 - Hotline: 0943684774

Email: lsducdanang@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 10867/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 12685/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Đà Nẵng

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt Nam - DS03

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 421

Số lượt liên hệ: N/a

Trần Văn Đức
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong