Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: VÕ NGỌC KHÁNH

Di động:

Email: khanhngocvo@yahoo.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 557

Chứng chỉ ngành nghề số: 2322

Đoàn luật sư: TP. Cần Thơ

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt Nam - DS03

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 730

Số lượt liên hệ: N/a

VÕ NGỌC KHÁNH
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong