Luat sư Lê Quốc Hiền bàn về Uy tín Luật sư

(Cập nhật: 10/21/2011 3:48:06 PM)

Uy tín cá nhân được tạo bởi giá trị xã hội của mỗi cá nhân đã cống hiến ....

Uy tín cá nhân được tạo bởi giá trị xã hội của mỗi cá nhân đã cống hiến cho xã hội,đó là cái "Tâm"và cái "Đạo" mà cá nhân đó phụng thờ và theo đuổi phù hợp với cái "Đạo" làm người và cái "Lẽ" ở đời .

Cũng theo nghĩa đó, uy tín của mỗi luật sư được khách hàng đánh giá trước hết phụ thuộc vào cái "Tâm".Chữ tâm được nhắc đến ở đây hàm chứa là sự yêu nghề và đạo đức nghề nghiệp trong sáng;thứ hai là cái "Đạo", chữ đạo ở đây hàm chứa ý nghĩa của sự tinh thông luật pháp,càng tinh thông luật pháp càng hiểu được cái "Lẽ" ở đời.

Có như vậy mới có những ý kiến tư vấn xác đáng cho khách hàng về việc : Làm gì,làm như thế nào ? và những việc không nên làm.Trên thực tế Nghề luật sư phải đạt được yêu cầu: " Nghe xong ý kiến tư vấn của Luật sư khách hàng tâm phục khẩu phục,kết thúc công việc theo ý kiến của Luật sư tư vấn khách hàng tâm phục khẩu phục,càng nghĩ về việc đã được luật sư tư vấn,hướng dẫn họ càng khoái; đôi khi có người còn thốt lên một mình "Luật sư giỏi thật".

Luật sư Lê Quốc Hiền;

ĐT 0913.293.518

Văn phòng Luật sư Quốc Tín;

Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa

 

Tin tức khác

Cuoi trang trong