Tìm luật sư
Thông tin đoàn luật sư

Đoàn luật sư: TP. Cần Thơ

Ngày thành lập: N/a

Danh sách tổ chức: 72 (xem danh sách)

Danh sách luật sư: 63 (xem danh sách)

Địa chỉ: TP. Cần Thơ

Hotline:

TP. Cần Thơ
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ : 106, Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện thoại: 07103.813.883 | Số fax: 07103.813.883 | Email : dlscantho@gmail.com
http://doanluatsucantho.org.vn

 

Đoàn luật sư TP. Cần Thơ

Đoàn luật sư TP. Cần Thơ

Cuoi trang trong