Tìm luật sư
Thông tin đoàn luật sư

Đoàn luật sư: Tiền Giang

Ngày thành lập: 17/01/1990

Danh sách tổ chức:(xem danh sách)

Danh sách luật sư: 17 (xem danh sách)

Địa chỉ: Tiền Giang

Điện thoại: 02733874659

Email: doanluatsutinhtiengiang@gmail.com

Tiền Giang

 

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ trụ sở: Phòng 3 & 4 tầng 1, số 2 đường Trương Định, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 02733874659

Email: doanluatsutinhtiengiang@gmail.com

Chủ nhiệm: Luật sư NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Cuoi trang trong