Tìm luật sư
Thông tin đoàn luật sư

Đoàn luật sư: Sóc Trăng

Ngày thành lập: N/a

Danh sách tổ chức: 24 (xem danh sách)

Danh sách luật sư:(xem danh sách)

Địa chỉ: Sóc Trăng

Hotline:

Sóc Trăng

Đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng:

Địa chỉ trụ sở: 85 Phú Lợi, phường 2, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079 3 822 454

Cuoi trang trong