Tìm luật sư
Thông tin đoàn luật sư

Đoàn luật sư: Gia Lai

Ngày thành lập: N/a

Danh sách tổ chức: N/a

Danh sách luật sư:(xem danh sách)

Địa chỉ: Gia Lai

Hotline:

Gia Lai

Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Số 6 Võ Thị Sáu, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0596.250.105

Cuoi trang trong