Thông báo kỳ Thi hết tập sự

(Cập nhật: 8/22/2008 4:46:08 PM)

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI

Theo thông báo của Bộ Tư pháp, dự kiến tháng 9/2008 sẽ tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho những người tập sự tại các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và các đoàn luật sư các tỉnh phía Bắc đã đủ thời gian tập sự theo quy định của Luật Luật sư. Vì vậy, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đề nghị những người tập sự kết nạp vào Đoàn luật sư Hà Nội các đợt từ 4/2007 trở về trước gửi hồ sơ xin thi hết tập sự hành nghề về Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội  (địa chỉ: số 39, phố Linh Lang, Hà Nội) trước ngày 10/01/2008. Hồ sơ gồm:

- Báo cáo tập sự có nhận xét của luật sư hướng dẫn và xác nhận của Trưởng Văn phòng hoặc Giám đốc Công ty luật;

- 01 bản photo Quyết định kết nạp luật sư tập sự.

Đề nghị các Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc Công ty luật thông báo cho những người tập sự tại văn phòng, công ty luật của mình biết để chuẩn bị tham dự kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp tổ chức.

Tin tức khác

Cuoi trang trong