ĐỂ THÀNH CÔNG, PHẢI BIẾT ĐIỀU NÀY TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO NGHỀ LUẬT ?

(Cập nhật: 4/12/2019 3:37:29 PM)

Sở trường, sở đoản của luật sư

Triết lý rất đơn giản ai cũng biết nhưng người làm nghề luật lại rất ít áp dụng (!!! ???). Đó chính là:
1. Phải tự đánh giá được sở trường, sở đoản của bản thân.
2. Xác định lĩnh vực dịch vụ pháp lý mà mình phát huy được sở trường, ít động đến sở đoản.
3. Khi gặp công việc phức tạp động đến cả sở trường, sở đoản của mình thì tìm đối tác hợp danh hỗ trợ khắc phục sở đoản. Tức là đối tác hợp danh có sở trường chính là sở đoản của mình.

Đơn giản là vậy nhưng tại sao luật sư chúng ta lại rất thích làm việc một mình ? So sánh với luật sư quốc tế thì đó lại chính là điểm yếu của chúng ta và chúng ta khó phát triển nghề mạnh như họ.

Do vậy, theo tôi chúng ta nên mạnh dạn hợp tác, chia sẻ để cùng phát triển.

www.danhbaluatsu.com

 

Tin tức khác

Cuoi trang trong