Khi có gần 50.000 lượt View sau 3 ngày đăng tin, có giá trị gì cho luật sư ?

(Cập nhật: 11/8/2017 10:18:20 AM)

Đăng thông tin luật sư trên www.danhbaluatsu.com

Chỉ sau khi đăng thông tin luật sư lên website www.danhbaluatsu.com, lượng view quảng bá của luật sư đó đạt gần 50.000 lượt.

 

2

 

Khi đăng thông tin luật sư trên website www.danhbaluatsu.com, điều đầu tiên có lợi cho từng luật sư bởi sự công khai, minh bạch và chuyên nghiệp. Thứ hai, có lợi cho xã hội trong việc tra cứu, thẩm tra. Thứ ba, gián tiếp nâng cao uy tín, phát triển ngành.

Rất mong luật sư và các tổ chức hành nghề tham gia.

 

Trân trọng.

T/M BLQ DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC LUẬT SƯ VIỆT NAM

Ths, Luật sư NGUYỄN MẠNH THUẬT.

 

 

Tin tức khác

Cuoi trang trong