XOÁ TÊN 320 NGƯỜI KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ - đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh

(Cập nhật: 1/3/2019 8:30:31 AM)

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XOÁ TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ

 

Ngày 27/12/2018, cùng một lúc Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh xoá tên 320 người khỏi danh sách luật sư là việc không ngạc nhiên nhưngđây cũng là tiền đề để chúng ta cùng nhìn nhận lại việc phát triển số lượng luật sư quá nóng trong thời gian, trong đó vấn đề chất lượng dịch vụ, lợi ích gì cho cộng đồng và chính sách pháp luật.

Nếu nhìn nhận rộng thêm chút thì vấn đề thị trường dịch vụ pháp lý, môi trường xã hội, pháp luật đã minh bạch phù hợp cho hoạt động nghề luật sư chuyên nghiệp ? 

 

QUYẾT ĐỊNH 05/QĐ-ĐLS CỦA BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XOÁ TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ

 

Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh

 

 

(www.hcmcbar.org)

Tin tức khác

Cuoi trang trong