Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Ho Thi Phung Han

Điện thoại: 0919933358 - Hotline: 0907224066

Email: Ctyluatthuyhan@gmai.com

Số CMND/căn cước: 04617200082

Thẻ luật sư: 5706/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 7023/TP-LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 480

Số lượt liên hệ: N/a

Ho Thi Phung Han
Giới thiệu chung

CTY LUẬT TNHH MTV THỦY HAN

LÍNH VỰC ĐẤT  ĐAI, DÂN SỰ, TU VAN DOANH NGHIỆP 

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong