Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: HUỲNH THỊ PHƯƠNG NGA

Di động: 0913 702 460

Email: phuongngalawyer@yahoo.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 5039

Chứng chỉ ngành nghề số: 0728

Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt Nam - DS02

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 456

Số lượt liên hệ: N/a

HUỲNH THỊ PHƯƠNG NGA
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong