Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Lê Bình Dương

Di động:

Email: lawyer.lebinhduong@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 15876/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 17777/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hành nghề: N/a

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 35

Số lượt liên hệ: N/a

Lê Bình Dương
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong