Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Lê Thị Minh Châu

Di động:

Email: chau.l3008@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 18234/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 18769/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hành nghề: Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Phước và Các Cộng Sự

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 164

Số lượt liên hệ: N/a

Lê Thị Minh Châu
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong