Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Lê Thị Ngọc Diễm

Điện thoại: 0949981118 - Hotline: 0916999058

Email: lslethingocdiem@gmail.com

Số CMND/căn cước: 361936535

Thẻ luật sư: 6523/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 7435/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Cần Thơ

Tổ chức hành nghề: N/a

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 104

Số lượt liên hệ: N/a

Lê Thị Ngọc Diễm
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
PLBQ