Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Luật sư - Thạc sĩ TRẦN NGỌC PHƯỚC

Điện thoại: 0296 6 29 39 49. - Hotline: 0988 381 781

Email: lsngocphuoc@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 133/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 5791/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: An Giang

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 500

Số lượt liên hệ: N/a

Luật sư - Thạc sĩ TRẦN NGỌC PHƯỚC
Giới thiệu chung

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các thể nhân/pháp luật trong lĩnh vực: kinh doanh thương mại, hình sự, dân sự, hành chính .v.v...

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong