Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Lâm Sơn

Điện thoại: 0919089888 - Hotline: 0919089888

Email: tuananh@luatthanhdo.com.vn

Số CMND/căn cước: 040082000465

Thẻ luật sư: 10031

Chứng chỉ ngành nghề số: 10031

Đoàn luật sư: TP. Hà Nội

Tổ chức hành nghề: CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 291

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Lâm Sơn
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
PLBQ