Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: NGUYỄN TỰ BA

Điện thoại: 0914 204 307 - Hotline: 0985 334 001

Email: phapluatdautu@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: Số: 14737/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 16841/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Đồng Nai

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt Nam - DS03

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 370

Số lượt liên hệ: N/a

NGUYỄN TỰ BA
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong