Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: PHAN HUYỀN VŨ

Điện thoại: 0909958109 - Hotline: 0909958109

Email: vpls.phangia@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 4259

Chứng chỉ ngành nghề số: 3919/TP/LS/CCHN

Đoàn luật sư: Quảng Nam

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 551

Số lượt liên hệ: N/a

PHAN HUYỀN VŨ
Giới thiệu chung

Chuyên: Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp....

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong