Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Đặng Quang Linh

Di động: 0963327127

Email: dangquanglinhqt@gmail.com

Số CMND/căn cước: 197263503

Thẻ luật sư: số 13585-LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 1608/TP/ LS – CCHN; Ngày cấp 26/6/2018.

Đoàn luật sư: Quảng Trị

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 372

Số lượt liên hệ: N/a

Đặng Quang Linh
Giới thiệu chung

Tư vấn, TGPL, tham gia tố tụng trên các lĩnh vực Pháp luật.

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự - Đất đai – Hành chính./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong