Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Đặng Thanh Sâm

Điện thoại: 0854911166

Email: thanhsam@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 19861/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: N/A

Đoàn luật sư: TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 541

Số lượt liên hệ: N/a

Đặng Thanh Sâm
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong