Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Đình Bảo

Điện thoại: 02623 870005 - Hotline: 0986 069 369

Email: dinhbaols@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 6518

Chứng chỉ ngành nghề số: 8072

Đoàn luật sư: Đăk Lăk

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 389

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Đình Bảo
Giới thiệu chung

Văn phòng luật sư Đình Bảo

Luật sư Nguyễn Đình Bảo - Trưởng Văn  phòng - 10 năm hành nghề luật sư, 5 năm công tác trong ngành kiểm sát, từng là kiểm sát viên.

 

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự - Đất đai – Hành chính./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong