Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Nguyễn Đình Huy

Điện thoại: 0905559926 - Hotline: 0903585515

Email: lawhoangminh@gmail.com

Số CMND/căn cước: 191240175

Thẻ luật sư: 9896/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 11.613/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: N/a

Tổ chức hành nghề: N/a

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 99

Số lượt liên hệ: N/a

Nguyễn Đình Huy
Giới thiệu chung
Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
PLBQ