Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: PHẠM VĂN VIỆT

Di động:

Email: vietpv@vietphamlaw.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 6703

Chứng chỉ ngành nghề số: 8132/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Bà rịa vũng tàu

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 829

Số lượt liên hệ: N/a

PHẠM VĂN VIỆT
Giới thiệu chung

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự - Đất đai – Hành chính./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

 

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong