Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Phan Quang Chung

Điện thoại: 02471082688 - Hotline: 0906199119

Email: chung.phan@bfsc-law.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 4181/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 1990/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Phú Thọ

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 534

Số lượt liên hệ: N/a

Phan Quang Chung
Giới thiệu chung

21 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp và mua bán sáp nhập.  

Hành nghề luật sư từ năm 2001, trải qua các vị trí trợ lý luật sư, luật sư tranh tụng và tiếp tục nghiên cứu, đào tạo để hoạt động tư vấn doanh nghiệp từ năm 2003.

Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Trọng tài, Tòa án;

Kinh nghiệm bào chữa các vụ án hình sự về tội phạm kinh tế, chức vụ, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, môi trường;

Kinh nghiệm tư vấn hoạt động doanh nghiệp, bao gồm cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh, thuế, lao động, cạnh tranh, hợp đồng;

Kinh nghiệm tư vấn giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;

Kinh nghiệm thu xếp vốn hoạt động cho doanh nghiệp;

Kinh nghiệm tư vấn dự án hạ tầng, năng lượng, bất động sản.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong