Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: TRẦN HỒNG PHÚC

Điện thoại: 04.3826 1605 - Hotline: 0983 998 888

Email: phucth@smic.org.vn

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 1037

Chứng chỉ ngành nghề số: 3972

Đoàn luật sư: TP. Hà Nội

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 4198

Số lượt liên hệ: 7

TRẦN HỒNG PHÚC
Giới thiệu chung

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự - Đất đai – Hành chính./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

 

0983 998 888

Phucth@smic.org.vn

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong