Tìm luật sư
Thông tin luật sư

Luật sư: Vũ Viết Năng

Di động: 0917395777

Email: vuvietnang777@gmail.com

Số CMND/căn cước: N/a

Thẻ luật sư: 10946/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 12869/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: TP. Hà Nội

Tổ chức hành nghề: Liên đoàn luật sư Việt nam

Xác thực thông tin:

Số lượt xem: 407

Số lượt liên hệ: N/a

Vũ Viết Năng
Giới thiệu chung

Luật sư Vũ Viết Năng có 30 năm làm Công tác xét xử, nghỉ hưu tham gia Đoàn LS Hà Nội từ 17.6. 2016. Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Vũ Trình, Đoàn Luật sư Hà Nội.

Dịch vụ:

1. Tư vấn pháp lý: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Lao động – Thương mại – Hình sự - Đất đai – Hành chính./.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án ./.

3. Đại diện theo ủy quyền ./.

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Công ty ./.

Gửi email trực tiếp tới luật sư
Lưu ý: (*) là thông tin bắt buộc
Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Email (*)
Tiêu đề liên lạc (*)
Nội dung liên lạc
Mã bảo mật (*)
 
Cuoi trang trong