Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư toàn quốc: Tránh mỗi đoàn luật sư sẽ là một “sứ quân”!

(Cập nhật: 10/5/2008 8:57:29 AM)

Chiều qua (7-7), Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất đã họp cho ý kiến về nội dung dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục bầu đại biểu của các đoàn luật sư tham dự đại hội đại biểu luật sư toàn quốc...

Theo ông Trần Đại Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời luật sư toàn quốc, những luật sư đang bị xử lý kỷ luật về các hành vi vi phạm điều lệ đoàn luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, luật sư có đơn khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật, điều lệ đoàn luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư mà chưa có kết luận trong thời gian 15 ngày trước ngày tổ chức đại hội luật sư toàn quốc... thì không được tham dự đại hội.

Về thành phần đại biểu, ngoài đại biểu đương nhiên là thành viên Hội đồng lâm thời và chủ nhiệm các đoàn luật sư, đối với các đoàn luật sư có số lượng luật sư dưới bảy thì được bầu thêm một đại biểu; đối với các đoàn luật sư có số lượng luật sư trên 500 thì cứ 20 luật sư được bầu thêm một đại biểu...

Ông Thang Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng như các thành viên Ban chỉ đạo khác thống nhất cho rằng cần phải quy định rõ nếu đơn thư khiếu nại, tố cáo có danh thì mới có giá trị để xem xét.

Về phí tập sự, phí gia nhập, thi thành viên đoàn luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đưa ra hai phương án. Phương án một, tất cả mức phí nói trên do đại hội luật sư của đoàn luật sư quyết định. Phương án còn lại đề xuất mức phí sẽ do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định thống nhất trong cả nước. Một số thành viên ban chỉ đạo băn khoăn, rất khó quy định mức phí thống nhất trong cả nước vì có “đoàn giàu, đoàn nghèo”. Tuy nhiên, nếu để từng đoàn quy định mức phí thì liệu quyền và nghĩa vụ giữa những người đóng nhiều, những người đóng ít có khác nhau hay không?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhận xét dự thảo điều lệ cần quy định rõ hơn việc xử lý mối quan hệ giữa các đoàn luật sư và Tổ chức Luật sư toàn quốc để tránh việc tổ chức toàn quốc chỉ là hình thức, còn mỗi đoàn luật sư sẽ là một “sứ quân”...

Phap luat TP HCM

Tin tức khác

Cuoi trang trong