DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LUẬT SƯ TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT

(Cập nhật: 2/15/2009 2:51:18 PM)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG LÂM THỜI LUẬT SƯ TOÀN QUỐC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LUẬT SƯ TOÀN QUỐC
LẦN THỨ NHẤT
 
Stt
Họ và tên
Điện thoại
 di động
Chức danh
 
 
1
Hà Hùng Cường
 
Bộ trưởng BTP
 
2
Hoàng Thế Liên
 
Thứ trưởng thường trực BTP
 
3
Thang Văn Phúc
 
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ
 
4
Bùi Ngọc Nhuần
 
 
Vụ XDPL, Văn phòng Chính Phủ
5
Nguyễn Văn Vĩnh
 
 
Ủy ban TWMTTQ Việt Nam
6
Phạm Quốc Anh
 
Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam
 
7
Phạm Hồng Hải
 
Nguyên Chủ nhiệm ĐLS TP Hà Nội
 
8
Lê Công Bàn
 
Chủ nhiệm ĐLS TP Đà Nẵng
 
9
Nguyễn Đăng Trừng
 
Chủ nhiệm ĐLS TP HCM
 
 

Tin tức khác

Cuoi trang trong